Background   Phases   Press   Reflections   More FYW   nl / en
Essay Maaike EngelenDocumentary Ali Haselhoef & Inge WillemsResearch Maaike LaauwaertsResearch Michel de Lange & Martijn de WaalResearch Levien Nordeman

Title: Mediawijsheid en de e-cultuursector

Source: Virtueel Platform (2007)

Fragment: In 2005 heeft de Raad voor Cultuur het advies Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap uitgebracht. De Raad voor Cultuur benadruk in dit advies het belang van de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en mentaliteit op het gebied van mediagebruik. Met dit advies wil de Raad aansluiten bij de veranderde rol die media spelen in de huidige samenleving. Media zijn niet alleen tools maar vormen steeds meer een omgeving. In het advies beschrijft de Raad voor Cultuur dat mediawijsheid voor alle burgers en voor alle sectoren van de samenleving van belang is. Virtueel Platform is daarom begin 2007 een onderzoek gestart met de vraag: Hoe kan mediawijsheid vanuit de e-cultuursector worden vormgegeven?