Achtergrond   Fases   Pers   Reflecties   Meer FYW   nl / en
Essay Maaike EngelenDocumentaire Ali Haselhoef & Inge WillemsOnderzoek Maaike LaauwaertsOnderzoek Michel de Lange & Martijn de WaalOnderzoek Levien Nordeman

Titel: Face Your World

Bron: Face Your World (2007)

Fragment: Face Your World ontstond in 2002. In dat jaar hadden Jeanne van Heeswijk en Maaike Engelen een discussie over een project in Columbus Ohio waar Jeanne voor was uitgenodigd. De inzet van hun discussie was het ontwikkelen van een computerspel dat virtuele realiteit en de dagelijkse werkelijkheid van kinderen verbond. Het spel moest het mogelijk maken om zowel ontwikkeling en verandering in de virtuele als dagelijkse realiteit tot uitdrukking te brengen. En verder werd het in de discussie duidelijk dat het van groot belang was dat de kinderen door middel van dit spel ook hun interne wereld gestalte konden geven - het spel - als virtuele realiteit moest een soort van brug kunnen vormen tussen interne realiteit en externe realiteit.