Achtergrond   Fases   Pers   Reflecties   Meer FYW   nl / en
IntroductieGeschiedenisStedelijkLab SlotervaartTweetapstrajectVoorlopig ontwerpVervolgtrajectResultaatCredits

Tweetapstraject

Face Your World bestond uit twee trajecten die parallel aan elkaar verliepen: een onderwijs- en een ontwerptraject. Binnen de opdracht voor het maken van een parkontwerp was een grote rol weggelegd voor de scholieren van het Calvijn met Junior college en de Professor Einstein school. Om te kunnen helpen met het maken van het ontwerp moesten zij eerst leren wat ontwerpen nu eigenlijk precies inhoudt. Het was noodzakelijk dat zij ruimtelijk inzicht en gevoel voor maat en schaal kregen. Ze moesten een idee hebben over hoe dingen gemaakt kunnen worden en welke technieken men daarvoor kan gebruiken. Ze moesten leren om hun ideeën aan elkaar en aan anderen te presenteren. Zo is er tijdens een van de eerste lessen samen met de scholieren een lijst gemaakt met de belangrijkste aspecten van het ontwerpproces. Het proces werd daarbij verdeeld in vier fasen: verkennen, schetsen, overleggen en bouwen. Dit bleek tot tweemaal toe een zeer effectieve oefening. Niet alleen werd duidelijk welke vaardigheden in de eerste week werden geleerd (kijken, beschrijven, meten en tekenen) maar tevens bleek dat de leerlingen uitstekend in staat zijn deze lijst zelf samen te stellen. Met name het belang van het overleg werd nog eens door de leerlingen zelf benadrukt.

Tijdens het hele ontwerpproces is samengewerkt met een aantal verschillende groepen. Naast de groepen uit het onderwijstraject; scholieren van het Calvijn met Junior College en de Einsteinschool, kwamen er veel kinderen langs op de inloopmiddagen, die in de loop van de tijd een groep vormde die wekelijks terugkwam en eveneens een belangrijke bijdrage heeft geleverd binnen het proces. Ook werd er regelmatig overlegd met verschillende groepen buurtbewoners met wie gesprekken werden georganiseerd in groepen van 10 tot 15 personen. De verschillende groepen zoals de meidengroep, de Marokkaanse moeders en de bewoners van het eerste uur kregen de gelegenheid om zeer gedetailleerd te omschrijven hoe zij het toekomstige park voor zich zagen. Deze wensen werden door de scholieren vertaald in een ontwerp, dat weer werd besproken met de verschillende doelgroepen. Dankzij deze aanpak was er een constante wisselwerking over het ontwerp.

Er zijn twee belangrijke publieke momenten geweest. Tijdens de eerste open dag op 19 mei 2005 is een eerste inventarisatie van wensen gepresenteerd in de vorm van drie scenario’s. Elk scenario bestond uit een verzameling van wensen en ideeën die gedurende de gesprekken in de eerste maanden telkens naar voren kwamen. Ze zijn vervolgens gegroepeerd rondom een specifiek thema, te weten activiteit, ontmoeting en veiligheid. Op 6 juli 2005 presenteerden de leerlingen het voorlopig ontwerk aan bewoners, de locale overheid en professionals uit de kunst en architectuur.