Achtergrond   Fases   Pers   Reflecties   Meer FYW   nl / en
IntroductieGeschiedenisStedelijkLab SlotervaartTweetapstrajectVoorlopig ontwerpVervolgtrajectResultaatCredits

Voorlopig ontwerp

Het ontwerp bestaat uit twee verschillende lagen. De eerste laag is de landschappelijke laag oftewel de ondergrond. Dat is de basis die er voor zorgdraagt dat het terrein een parkachtig karakter krijgt en dat het gebied ontsloten wordt. Deze basislaag bestaat uit een grotendeels uit gras bestaand geaccidenteerd maaiveld. Dat wil zeggen dat het park opgebouwd is uit één grote en een aantal kleinere heuvels. Daarnaast zal er een groot aantal bomen in het park behouden, verplaatst en geplant worden. De basislaag bevat tevens de ontsluiting.
Het voorlopig ontwerp (juli 2005) Het voorlopig ontwerp (juli 2005)
Een van de scholieren stelde een simpel ovaal pad voor in de vorm van een atletiekbaan. In het uiteindelijke ontwerp is er voor gekozen om deze ovale vorm te verdubbelen waardoor een soort paperclip ontstaat. Deze paperclip verdeelt het park in drie delen. Het eerste deel is een smalle zone aan de zijde waar het park grenst aan de Brede School. Deze zone is bestemd als speelzone. De tweede zone is de verblijfszone, een rustig deel met veel kijkgroen, bankjes en een fontein. De derde zone is de activiteitenzone.

De tweede laag bestaat uit een reeks ‘stedelijke’ objecten. Deze objecten komen tegemoet aan de sterke wens van de buurtbewoners om het park ook echt te kunnen gebruiken. Om het aantal te beperken hebben veel van deze objecten meerdere functies. Ze worden op een zodanige manier in de landschappelijke laag ingebed dat zij het parkachtig karakter zo min mogelijk verstoren. De belangrijkste zijn een fontein annex pierebadje, een podium/tribune, een multifunctioneel sportveld, een klimwand annex beheerdershuisje, een standbeeld van De Staalman en een chillplek.